Hlasovanie ukončené

Pravidlá súťaže

Pravidlá hlasovania Social Awards Slovakia - 2. ročník


Anketa SOWA Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí.

Organizátorom, vyhlasovateľom a držiteľom licencie ankety Social Awards Slovakia je FAKT MEDIA, s.r.o.

Hlavným mediálnym partnerom je televízia Markíza a Startitup.

Vysielateľom galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky Social Awards Slovakia je televízia DOMA

1. Cieľom ankety SOWA Social Awards Slovakia je prostredníctvom hlasovania ľudí a odbornej poroty ohodnotiť osobnosti sociálnych sietí na Slovensku. Kritéria ankety sú zobrazené nižšie v časti metodika výberu. Odborným garantom ankety sú agentúry Socialists a Starmedia.

2. Počet osobností v každej kategórii je 15 (slovom pätnásť).

3. Cenou pre víťaza každej z kategórii je soška navrhnutá Kvetoslavou Kubušovou.

4. V prípade rovnosti hlasov vo finále, ocenenie získajú všetci influenceri, či vlogeri s rovnakým počtom hlasov.


Online hlasovanie


Do hlasovania sa môžu fanúšikovia zapojiť prostredníctvom online formulára na stránke www.socialawardslovakia.sk. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací formulár a poskytnutím súhlasu na spracovanie osobných údajov. Hlasovať musia fanúšikovia v každej z vybraných kategórii.

FAKT MEDIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v uvedenom zozname nominovaných osobností vo všetkých kategóriách 2. ročníka Social Awards Slovakia.


SMS hlasovanie


2.ročník ankety SOWA Social Awards Slovakia poskytuje možnosť SMS hlasovania o TOP osobnosť sociálnych sietí. Túto cenu získa jeden nominovaný z akejkoľvek kategórie, ktorému v období od 22. februára 2021 do 10. mája do polnoci, príde najviac SMS hlasov. Jeden z hlasujúcich navyše získa finančnú výhru vo výške 10 000 eur (slovom desaťtisíc eur) a každá SMS je zaradená do žrebovania o týždennú výhru 500 eur (slovom päťsto eur). Viac o SMS hlasovaní v časti Podmienky SMS hlasovania.

1. kolo

Hlasovanie prebieha od 22.2.2021 do 22.3.2021. V každej z 12 kategórii sú nominované osobnosti sociálnych sietí podľa výberu a kritérií Odborného garanta ankety. Z pätnástky nominovaných v prvom kole postúpi do 2. kola prvých 7 osobností s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii.

2. Kolo

Hlasovanie prebieha od 24.3.2021 do 24.4.2021 prostredníctvom stránky www.socialawardslovakia.sk rovnako ako v prvom kole. Výber osobností sa zúži na TOP 7 v každej kategórii.

Finále

Najúspešnejší traja influenceri (súčet hlasov 1 a 2 kola) budú zverejnení počas slávnostného galavečera 15.mája 2021 o 20:30 hod. na TV DOMA.

Na finálovom galavečere zároveň odborná porota, udelí špeciálnu cenu pre influencera, stránku, či vlogera, podľa ich odborného posúdenia a následného výberu v kategórii do 10 tisíc followerov, fanúšikov, či odberateľov.

Porota

Zloženie odbornej poroty bude z členov digitálnej agentúry, event agentúry, PR agentúry, reklamnej agentúry a predsedu poroty, ktorým bude známa osobnosť. Organizátor ankety do výberu ceny poroty nezasahuje a jej udelenie je plne v kompetencii tejto poroty.

Vyhodnocovanie hlasovania

V prípade online hlasovania vyhodnocuje počty hlasov softvérový program. SMS hlasovanie zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o.

Ceny

Hlavnou cenou večera pre hlasujúcich je dvojtýždňový pobyt v New Yorku pre 2 osoby, s ubytovaním a vreckovým.

Ďalšími cenami sú Macbook a smartphone.

Hlavnou cenou v SMS hlasovaní je 10 000 eur (slovom desaťtisíc eur) a týždenná výhra 500 eur (slovom päťsto eur).

SMS HLASOVANIE

Hlasujúci majú možnosť zapojiť sa aj do hlasovania o TOP osobnosť sociálnych sietí (absolútna SOWA). Stačí zaslať SMS v tvare SOWA medzera a číslo influencera (1-180 - je uvedené pri mene nominovaného v každej kategórii) a zaslať na číslo 6670. Cena spätnej SMS je 1,60 EUR.

Službu zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o. Šulekova 70 811 03 Bratislava.


Metodológia nominácii profilov pre SOWA Social Awards Slovakia


Sociálne siete
Nominované boli sociálne profily, ktoré aktívne tvoria obsah na nasledovných sociálnych sieťach
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
Kategórie

Profily boli nominované do nasledovných kategórii

Skupina č. 1

Entertainment
Tvorcovia zábavného obsahu. Komici, zabávači, youtuberi.

Food
Tvorcovia obsahu s tematikou varenia. Kuchári, cukrári, pekári, foodblogeri, tvorcovia kuchárskych kníh.

Family
Tvorcovia obsahu s rodinnou tematikou. Matky a otcovia s deťmi.

Media speaker
Profesionáli, pôsobiaci na obrazovke, v rádiách a podcastoch. Moderátori a športoví komentátori.

Actor/Actress
Seriáloví, filmoví a divadelní herci, herečky.

Sports inspiration
Športové osobnosti a tvorcovia obsahu so športovou tematikou.

Music World
Speváčky, speváci, hudobníci.

Fashion & Beauty
Tvorcovia obsahu, ktorý súvisí s módou a starostlivosťou o vonkajšiu krásu.

Brands of Slovakia
Inšpiratívne slovenské značky na Instagrame, ktoré tvoria zaujímavý obsah.

Community Page
Inšpiratívne slovenské komunitné stránky, ktoré prinášajú zaujímavý a hodnotný obsah.

Skupina č. 2

Public Responsibility
Tvorcovia obsahu, ktorý podporuje spoločensky zodpovedné správanie. Novinári, politici, ekologickí a iní aktivisti...

Public Health
Tvorcovia obsahu, ktorý podporuje udržanie a rozvoj verejného zdravia. Bojovníci proti pandémii, či iným spoločensky významným ochoreniam, či hrozbám. Lekári, zdravotníci, vedci, akademici, či zdravotní aktivisti.

Cena poroty
Cena udelená odbornou porotou. Tvorcovia obsahu z akejkoľvek oblasti nominovaní na základe názoru poroty.

Postup

1. Do jednotlivých kategórii boli nominované profily, ktoré splnili kvalifikačné kritériá.

2. Do každej z nasledovných kategórii bolo vybratých 30 profilov, ktoré splnili výkonnostné kritériá:
 • Entertainment
 • Food
 • Family
 • Media speaker
 • Actor/Actress
 • Sports inspiration
 • Music World
 • Fashion & Beauty
 • Brands of Slovakia
 • Community Page

3. Do nasledovných kategórii boli vybraté profily bez zohľadnenia výkonnostných kritérií:
 • Public Health
 • Public Responsibility
 • Cena poroty

4. Uplatnili sa diskvalifikačné kritériá v jednotlivých kategórií.

5. Uplatnili sa kvalitatívne kritéria a nominovalo sa 15 profilov v každej kategórii.

6. Hlasovanie verejnosti

1. kolo - výber z 15-tich nominovaných profilov v každej kategórii.

2. kolo - výber z 9-tich nominovaných profilov, ktorý v 1. kole získali najviac hlasov.

Kvalifikačné kritériá

Do jednotlivých kategórii boli zaradené profily, ktoré splnili nasledovné kvalifikačné kritériá:
 • Vlastník profilu pochádza zo Slovenska
 • Obsah sociálneho profilu je prístupný verejnosti bez nutnosti schválenia/potvrdenia zo strany profilu.
 • Profil je relevantný k danej kategórii na základe nasledovných parametrov:
  • Významná časť postov daného profilu tematicky súvisí s danou kategóriou.
  • Povolanie, ktoré vykonáva vlastník profilu tematicky súvisí s danou kategóriou.
 • Minimálny počet sledovateľov
  • Počet followerov daného profilu na Instagrame je vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriách
   • Entertainment
   • Food
   • Family
   • Media speaker
   • Actor/Actress
   • Sports inspiration
   • Music World
   • Fashion & Beauty
   • Brands of Slovakia
   • Community Page
  • Počet followerov na Instagrame, alebo na iných sociálnych sieťach nemusí byť vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriach
   • Public Health
   • Public Responsibility
   • Cena poroty


Výkonnostné kritériá

Do každej kategórie v skupine č. 1 bolo vybratých 30 profilov na základe nasledovných výkonnostných kritérií:
 • 15 profilov s najvyšším počtom followerov v danej kategórii
 • 15 profilov s najvyššou mierou engagementu v danej kategórii

Do kategórií zo skupiny č. 2 boli nominované profily bez zohľadnenia počtu followerov a výšky engagementu.

Diskvalifikačné kritériá

Z profilov, ktoré splnili kvalifikačné a výkonnostné kritéria boli vyradené profily na základe nasledovných diskvalifikačných kritérií:
 • Nezodpovedné správanie a prejavy
  • Šírenie konšpiračných teórií a hoaxov.
  • Šírenie zdraviu škodlivých informácií.
  • Vzbudzovanie alebo podpora rasovej, rodovej, sexuálnej, či inej neznášanlivosti.
  • Podporuje násilie na ľuďoch či zvieratách, extrémizmus, autoritárske režimy, alebo inak podporuje obmedzovanie práv a slobôd jednotlivcov.
  • Porušovanie zákonov.
  • Porušovanie vládnych nariadení v súvislosti s pandémiou.
  • Opulentný životný štýl, prostitútky, zbrane, drogy.
  • Používanie vulgarizmov.
  • Explicitné a nevkusné pózy.
 • Problematická reklama
  • Nepravdivá, klamlivá, zavádzajúca reklama
  • Využívajúca deti
  • Propagácia alkoholu, drog, hazardu
  • Škodlivých, lacných, neekologických výrobkov
 • Neoznačovanie komerčných spoluprác
  • Na profile nebadať snahu označovať komerčné spolupráce niektorým so štandardným spôsobov
   • Profil pri komerčných spoluprácach nepoužíva hashtagy #ad, #spolupraca, #reklama, #gifted a pod.
   • Profil pri komerčných spoluprácach neoznačuje posty formou “Platené partnerstvo s...” alebo “Paid partnership with...”

Kvalitatívne kritéria

Z profilov, ktoré prešli diskvalifikačnými kritériami bolo v každej kategórii nominovaných 15 profilov na základe nasledovných kvalitatívnych kritérií:
 • Profesionálne odfotený resp. nakrútený obsah - vysoké rozlíšenie, osvetlenie, nie sú použité neprirodzené filtre.
 • Obsah pôsobí autenticky a neobsahuje neprirodzené pózy, nepropaguje produkty neadekvátnymi prvkami sexuálnej nátury.
 • Obsah má estetickú hodnotu.
 • Pokiaľ sa jedná o komerčnú spoluprácu, profil používa vlastný štýl komunikácie, ktorý sedí do jeho obsahu.
 • Profil sa snaží správne označiť komerčnú spoluprácu.
 • Profil uvádza úprimné referencie na produkty.
 • Pridaná hodnota profilu (kontext, obsah, umelecké zameranie, priestor na diskusiu).
 • Rešpektuje a toleruje rôznorodosť a inakosť názorov.

Ceny budú víťazom doručené do 120 dní od odvysielania priameho prenosu SOWA Social Awards Slovakia.
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Reklamní partneri
Mediálni partneri
Odborný garant ankety
Pravidlá
social@socialawardslovakia.sk
GDPR
Cookies
© copyright 2021