Hlasovanie ukončené

Pravidlá súťaže


Anketa SOWA Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí.


Organizátorom, vyhlasovateľom a držiteľom licencie ankety Social Awards Slovakia je FAKT MEDIA, s.r.o.

Hlavným mediálnym partnerom je televízia Markíza, Startitup Plus JEDEN DEŇ, vyhlasovateľom ankety je magazín EMMA.

Vysielateľom galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky Social Awards Slovakia je televízia Markíza.

1. Cieľom ankety SOWA Social Awards Slovakia je prostredníctvom hlasovania ľudí a odbornej poroty ohodnotiť osobnosti sociálnych sietí na Slovensku. Kritéria ankety sú zobrazené nižšie v časti metodika výberu. Odborným garantom ankety sú agentúry Socialists a Starmedia.

2. Cenou pre víťaza každej z kategórii je soška navrhnutá Kvetoslavou Kubušovou.

3. V prípade rovnosti hlasov vo finále, ocenenie získajú všetci influenceri, či vlogeri s rovnakým počtom hlasov.


Online hlasovanie


Do hlasovania sa môžu fanúšikovia zapojiť prostredníctvom online formulára na stránke www.socialawardslovakia.sk. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací formulár a poskytnutím súhlasu na spracovanie osobných údajov. Hlasovať musia fanúšikovia v každej z vybraných kategórii.

FAKT MEDIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v uvedenom zozname nominovaných osobností vo všetkých kategóriách 3. ročníka Social Awards Slovakia.


Hlasovanie 3. ročník


1. kolo

Hlasovanie prebieha od 28.3.2022 do 17.4.2022. V každej z 11 kategórii sú nominované osobnosti sociálnych sietí podľa výberu a kritérií Odborného garanta ankety DATA ON STEROIDS. Z každej kategórie po prvom kole postúpi do 2. kola prvých 7 osobností s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii.

2. kolo

Hlasovanie prebieha od 25.4.2022 do 15.5.2022 prostredníctvom stránky www.socialawardslovakia.sk rovnako ako v prvom kole. Výber osobností pre hlasujúcich je 7 v každej kategórii.

Finále

Najúspešnejší traja influenceri (súčet hlasov 1. a 2. kola) budú zverejnení počas slávnostného galavečera 4. júna 2022 o 20:30 hod. na TV Markíza.

Na finálovom galavečere zároveň odborná porota, udelí špeciálnu cenu pre influencera, stránku, či vlogera, podľa ich odborného posúdenia a následného výberu s celospoločenským prínosom za uplynulý rok.

Porota

Zloženie odbornej poroty bude z členov digitálnej agentúry, event agentúry, PR agentúry, reklamnej agentúry a partnerov projektu SOWA Social Awards Slovakia. Organizátor ankety do výberu ceny poroty nezasahuje a jej udelenie je plne v kompetencii tejto poroty.

Ceny

Hlavnou cenou večera pre hlasujúcich je dovolenkový pobyt v Mexiku pre 2 osoby, ktorý venuje CK Baloo. Ďalšími cenami sú dovolenka od CK Baloo na Zannzibare a Cypruse.


Metodológia nominácii profilov pre SOWA Social Awards Slovakia


Sociálne siete

Nominované boli sociálne profily, ktoré aktívne tvoria obsah na nasledovných sociálnych sieťach:

Instagram
Facebook
YouTube

Kategórie

Profily boli nominované do nasledovných kategórii Skupina č. 1

Zábava
Tvorcovia zábavného obsahu. Komici, zabávači, youtuberi.

Jedlo
Tvorcovia obsahu s tematikou varenia. Kuchári, cukrári, pekári, foodblogeri, tvorcovia kuchárskych kníh.

Osobnosť médií
Profesionáli, pôsobiaci na obrazovke, v rádiách a podcastoch.Moderátori a športoví komentátori

Herec/Herečka
Seriáloví, filmoví a divadelní herci, herečky.

Šport a zdravie
Športové osobnosti a tvorcovia obsahu so športovou tematikou a zameraním na zdravý životný štýl.

Hudba
Speváčky, speváci, hudobníci.

Krása
Tvorcovia obsahu, ktorý súvisí s módou a starostlivosťou o vonkajšiu krásu.

Podcast
Najúspešnejšie podcasty na Slovensku. Youtube Tvorcovia obsahu prevažne na platforme YouTube.

Cestovanie
Travel blogeri a tvorcovia obsahu o cestovaní

Skupina č. 2

Spoločenská zodpovednosť
Tvorcovia obsahu, ktorý podporuje spoločensky zodpovedné správanie. Novinári, politici, ekologickí a iní aktivisti...

Cena poroty
Cena udelená odbornou porotou. Tvorcovia obsahu z akejkoľvek oblasti nominovaní na základe názoru poroty.


Metodológia nominácii profilov pre Social Awards 2022 

 

Sociálne siete 

Nominované boli sociálne profily, ktoré aktívne tvoria obsah na nasledovných sociálnych sieťach 

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

Kategórie 

Profily boli nominované do nasledovných kategórii 

Šport a zdravie (športovci, fitness, zdravý životný štýl) 

 • Segment Sports & Health

Hudba  

 • Segment music – nad 10% obsahu 
 • Fulltext hľadanie - singer, spevák, speváčka, hudba, music 

Jedlo/pitie (food bloger, hodnoti jedlo, pitie – somelier)  

 • Segment Food
 • Fulltextové hlľadanie/bio – somelier, food, varenie, pečenie, kuchár, kuchárka, baking, cooking

Herec/čka 

 • Herec/čka + actor/actress vyhľadávanie v bio 
 • Databáza slovenských hercov / herečiek
 • Minulý rok podľa rozdelenia kategórii à primárna a sekundárna (actor/actress)

Krása (make up, beauty) 

 • Segment beauty
 • Fulltext – beauty, makeup/make-up, hair, skin, vizážista, miss 

Osobnosť médií (primárne TV moderátori s presahom do iných medií) 

 • Bio hľadanie – moderátor/ka, media speaker
 • Minulý rok podľa rozdelenia kategórii à primárna a sekundárna (TV/media speaker)

Zábava (stand-up, zábavný obsah, okrem meme a komunitou tvorených stránok) 

 • Segment fun & jokes
 • Fulltext – stand-up, standup, comedy, komik, silnereci, zábava, humor  

Youtube  

 • Hľadanie youtube/youtuber v bio a texte
 • Databáza ambasádorov (kategória Youtube) 

Cestovanie  

 • Segment travel
 • Fulltext – cestovanie, traveler, places, travel, adventure, explore 

Spoločenská zodpovednosť * 

 • Fulltext search kľúčových slov súvisiacich so sociálnou zodpovednosťou (napr. mental health, iniciatívta, aktivista, sustainable, climate, prevencia, ecology, dezinformácie, a pod.) 
 • Subjektívny výber profilov venujúcich sa sociálnej zodpovednosti 

Podcast * 

Ciele 

 • Súlad s hlavnou myšlienkou súťaže “Zodpovednosťou” a to v akejkoľvek podobe 
 • Chceli sme dať priestor aj menším profilom, ktoré však majú vysoký engagement followerov alebo sú zmieňovaní inými influencermi. Chceli sme dať priestor kvalite a vkusu.
 • Ambíciou bolo stanoviť jasné a objektívne kritériá - čo vyústilo do metodológie, ktorá pozostáva zo 4 druhov kritérií 
 • Kvalifikačné  
 • Výkonnostné  
 • Diskvalifikačné  
 • Kvalitatívne 

Postup 

 1. Do jednotlivých kategórii boli nominované profily, ktoré splnili kvalifikačné kritériá.  
 2. Do každej z nasledovných kategórii bolo vybratých 45 profilov, ktoré splnili výkonnostné kritériá: 
 • Šport a zdravie (športovci, fitness, zdravý životný štýl) 
 • Hudba
 • Jedlo/pitie (food bloger, hodnoti jedlo, pitie – somelier)
 • Herec/čka 
 • Krása (make up, beauty, vizáž, miss) 
 • Osobnosť médií (TV moderátori)
 • Zábava 
 • Youtube 
 • Cestovanie 
 1. Do nasledovných kategórii boli vybraté profily bez zohľadnenia výkonnostných kritérií: 
 • Spoločenská zodpovednosť 
 • Podcast 
 1. Uplatnili sa diskvalifikačné kritériá v jednotlivých kategórií.   
 2. Uplatnili sa kvalitatívne kritéria a nominovalo sa od 25-46 profilov v každej kategó
 • Každý influencer mohol byť nominovaný iba do jednej kategó Ich primárna kategória bola zvolená odborným výberom.1
 • 5 influencerov bolo nominovaných na základe výberu organizátora 
 1. Hlasovanie verejnosti 
 • kolo - výber z nominovaných profilov v každej kategórii. 
 • kolo - výber z top 7 nominovaných profilov, ktorý v 1. kole získali najviac hlasov. 

Kvalifikačné kritériá 

Do jednotlivých kategórii boli zaradené profily, ktoré splnili nasledovné kvalifikačné kritériá: 

 • Vlastník profilu pochádza zo Slovenska
 • Obsah sociálneho profilu je prístupný verejnosti bez nutnosti schválenia/potvrdenia zo strany profilu. 
 • Profil je relevantný k danej kategórii na základe nasledovných parametrov: 
 • Významná časť postov daného profilu tematicky súvisí s danou kategó
 • Povolanie, ktoré vykonáva vlastník profilu tematicky súvisí s danou kategó
 • Minimálny počet sledovateľov na IG 10 000
 • Počet followerov daného profilu na Instagrame je vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriách 
 • Šport a zdravie (športovci, fitka, zdravé recepty) 
 • Hudba
 • Jedlo/pitie (food bloger, jedlo, pitie – someliér) 
 • Herec/čka 
 • Krása (make- up, beauty, vizáž, miss) 
 • Osobnosť médií (primárne TV moderátori/ky) 
 • Zábava 
 • Youtube 
 • Cestovanie 
 • Počet followerov na Instagrame, alebo na iných sociálnych sieťach nemusí byť vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriách 
 • Spoločenská zodpovednosť 
 • Podcast 

Výkonnostné kritériá 

Do každej kategórie v skupine č. 1 bolo vybratých 45 profilov na základe nasledovných výkonnostných kritérií: 

 • 15 profilov s najvyšším počtom followerov v danej kategórii  
 • 15 profilov s najvyššou mierou engagementu v danej kategórii  
 • 15 profilov s najväčším počtom mentions od iných profilov 

Do kategórií zo skupiny č. 2 boli nominované profily bez zohľadnenia počtu followerov, výšky engagementu a počtu mentions. 

Diskvalifikačné kritériá 

Z profilov, ktoré splnili kvalifikačné a výkonnostné kritéria boli vyradené profily na základe nasledovných diskvalifikačných kritérií: 

 • Nezodpovedné správanie a prejavy
 • Šírenie konšpiračných teórií a hoaxov. 
 • Šírenie zdraviu škodlivých informácií.  
 • Vzbudzovanie alebo podpora rasovej, rodovej, sexuálnej, či inej neznášanlivosti. 
 • Podporuje násilie na ľuďoch či zvieratách, extrémizmus, autoritárske režimy, alebo inak podporuje obmedzovanie práv a slobôd jednotlivcov. 
 • Porušovanie zákonov a nariadení.  
 • Porušovanie vládnych nariadení v súvislosti s pandé
 • Opulentný životný štýl, prostitútky, zbrane, drogy. 
 • Používanie vulgarizmov.  
 • Explicitné a nevkusné pó
 • Problematická reklama
 • Nepravdivá, klamlivá, zavádzajúca reklama 
 • Využívajúca deti
 • Propagácia alkoholu, drog, hazardu  
 • Škodlivých, lacných, neekologických výrobkov 
 • Neoznačovanie komerčných spoluprác
 • Na profile nebadať snahu označovať komerčné spolupráce niektorým so štandardným spôsobov  
 • Profil pri komerčných spoluprácach nepoužíva hashtagy  #ad, #spolupraca, #reklama, #gifted a pod.  
 • Profil pri komerčných spoluprácach neoznačuje posty formou “Platené partnerstvo s...” alebo “Paid partnership with...” 

 

Kvalitatívne kritéria 

Z profilov, ktoré prešli diskvalifikačnými kritériami boli v každej kategórii nominované profily na základe nasledovných kvalitatívnych kritérií: 

 • Profesionálne odfotený resp. nakrútený obsah - vysoké rozlíšenie, osvetlenie, nie sú použité neprirodzené
 • Obsah pôsobí autenticky a neobsahuje neprirodzené pózy, nepropaguje produkty neadekvátnymi prvkami sexuálnej nátury.  
 • Obsah má estetickú hodnotu. 
 • Pokiaľ sa jedná o komerčnú spoluprácu, profil používa vlastný štýl komunikácie, ktorý sedí do jeho obsahu. 
 • Profil sa snaží správne označiť komerčnú spoluprácu. 
 • Profil uvádza úprimné referencie na produkty.  
 • Pridaná hodnota profilu (kontext, obsah, umelecké zameranie, priestor na diskusiu). 
 • Rešpektuje a toleruje rôznorodosť a inakosť názorov. 
Tento program prinášaExkluzívny partnerGenerálny partner
Hlavní partneri
Partneri
Vyhlasovateľ ankety
Mediálni partneri
Reklamný partner
Odborný garant ankety
Pravidlá
social@socialawardslovakia.sk
GDPR
Cookies
© copyright 2021