Hlasovanie ukončené

Pravidlá súťaže

Pravidlá hlasovania Social Awards Slovakia - 2. ročník


Anketa SOWA Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí.

Organizátorom, vyhlasovateľom a držiteľom licencie ankety Social Awards Slovakia je FAKT MEDIA, s.r.o.

Hlavným mediálnym partnerom je televízia Markíza a Startitup.

Vysielateľom galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky Social Awards Slovakia je televízia DOMA

1. Cieľom ankety SOWA Social Awards Slovakia je prostredníctvom hlasovania ľudí a odbornej poroty ohodnotiť osobnosti sociálnych sietí na Slovensku. Kritéria ankety sú zobrazené nižšie v časti metodika výberu. Odborným garantom ankety sú agentúry Socialists a Starmedia.

2. Počet osobností v každej kategórii je 15 (slovom pätnásť).

3. Cenou pre víťaza každej z kategórii je soška navrhnutá Kvetoslavou Kubušovou.

4. V prípade rovnosti hlasov vo finále, ocenenie získajú všetci influenceri, či vlogeri s rovnakým počtom hlasov.


Online hlasovanie


Do hlasovania sa môžu fanúšikovia zapojiť prostredníctvom online formulára na stránke www.socialawardslovakia.sk. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny je správne vyplnený anketový hlasovací formulár a poskytnutím súhlasu na spracovanie osobných údajov. Hlasovať musia fanúšikovia v každej z vybraných kategórii.

FAKT MEDIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v uvedenom zozname nominovaných osobností vo všetkých kategóriách 2. ročníka Social Awards Slovakia.


SMS hlasovanie


2.ročník ankety SOWA Social Awards Slovakia poskytuje možnosť SMS hlasovania o TOP osobnosť sociálnych sietí. Túto cenu získa jeden nominovaný z akejkoľvek kategórie, ktorému v období od 22. februára 2021 do 10. mája do polnoci, príde najviac SMS hlasov. Jeden z hlasujúcich navyše získa finančnú výhru vo výške 10 000 eur (slovom desaťtisíc eur) a každá SMS je zaradená do žrebovania o týždennú výhru 500 eur (slovom päťsto eur). Viac o SMS hlasovaní v časti Podmienky SMS hlasovania.

1. kolo

Hlasovanie prebieha od 22.2.2021 do 22.3.2021. V každej z 12 kategórii sú nominované osobnosti sociálnych sietí podľa výberu a kritérií Odborného garanta ankety. Z pätnástky nominovaných v prvom kole postúpi do 2. kola prvých 7 osobností s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii.

2. Kolo

Hlasovanie prebieha od 24.3.2021 do 24.4.2021 prostredníctvom stránky www.socialawardslovakia.sk rovnako ako v prvom kole. Výber osobností sa zúži na TOP 7 v každej kategórii.

Finále

Najúspešnejší traja influenceri (súčet hlasov 1 a 2 kola) budú zverejnení počas slávnostného galavečera 15.mája 2021 o 20:30 hod. na TV DOMA.

Na finálovom galavečere zároveň odborná porota, udelí špeciálnu cenu pre influencera, stránku, či vlogera, podľa ich odborného posúdenia a následného výberu v kategórii do 10 tisíc followerov, fanúšikov, či odberateľov.

Porota

Zloženie odbornej poroty bude z členov digitálnej agentúry, event agentúry, PR agentúry, reklamnej agentúry a predsedu poroty, ktorým bude známa osobnosť. Organizátor ankety do výberu ceny poroty nezasahuje a jej udelenie je plne v kompetencii tejto poroty.

Vyhodnocovanie hlasovania

V prípade online hlasovania vyhodnocuje počty hlasov softvérový program. SMS hlasovanie zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o.

Ceny

Hlavnou cenou večera pre hlasujúcich je dvojtýždňový pobyt v New Yorku pre 2 osoby, s ubytovaním a vreckovým.

Ďalšími cenami sú Macbook a smartphone.

Hlavnou cenou v SMS hlasovaní je 10 000 eur (slovom desaťtisíc eur) a týždenná výhra 500 eur (slovom päťsto eur).

SMS HLASOVANIE

Hlasujúci majú možnosť zapojiť sa aj do hlasovania o TOP osobnosť sociálnych sietí (absolútna SOWA). Stačí zaslať SMS v tvare SOWA medzera a číslo influencera (1-180 - je uvedené pri mene nominovaného v každej kategórii) a zaslať na číslo 6670. Cena spätnej SMS je 1,60 EUR.

Službu zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o. Šulekova 70 811 03 Bratislava.


Metodológia nominácii profilov pre SOWA Social Awards Slovakia


Sociálne siete
Nominované boli sociálne profily, ktoré aktívne tvoria obsah na nasledovných sociálnych sieťach
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
Kategórie

Profily boli nominované do nasledovných kategórii

Skupina č. 1

Entertainment
Tvorcovia zábavného obsahu. Komici, zabávači, youtuberi.

Food
Tvorcovia obsahu s tematikou varenia. Kuchári, cukrári, pekári, foodblogeri, tvorcovia kuchárskych kníh.

Family
Tvorcovia obsahu s rodinnou tematikou. Matky a otcovia s deťmi.

Media speaker
Profesionáli, pôsobiaci na obrazovke, v rádiách a podcastoch. Moderátori a športoví komentátori.

Actor/Actress
Seriáloví, filmoví a divadelní herci, herečky.

Sports inspiration
Športové osobnosti a tvorcovia obsahu so športovou tematikou.

Music World
Speváčky, speváci, hudobníci.

Fashion & Beauty
Tvorcovia obsahu, ktorý súvisí s módou a starostlivosťou o vonkajšiu krásu.

Brands of Slovakia
Inšpiratívne slovenské značky na Instagrame, ktoré tvoria zaujímavý obsah.

Community Page
Inšpiratívne slovenské komunitné stránky, ktoré prinášajú zaujímavý a hodnotný obsah.

Skupina č. 2

Public Responsibility
Tvorcovia obsahu, ktorý podporuje spoločensky zodpovedné správanie. Novinári, politici, ekologickí a iní aktivisti...

Public Health
Tvorcovia obsahu, ktorý podporuje udržanie a rozvoj verejného zdravia. Bojovníci proti pandémii, či iným spoločensky významným ochoreniam, či hrozbám. Lekári, zdravotníci, vedci, akademici, či zdravotní aktivisti.

Cena poroty
Cena udelená odbornou porotou. Tvorcovia obsahu z akejkoľvek oblasti nominovaní na základe názoru poroty.

Postup

1. Do jednotlivých kategórii boli nominované profily, ktoré splnili kvalifikačné kritériá.

2. Do každej z nasledovných kategórii bolo vybratých 30 profilov, ktoré splnili výkonnostné kritériá:
 • Entertainment
 • Food
 • Family
 • Media speaker
 • Actor/Actress
 • Sports inspiration
 • Music World
 • Fashion & Beauty
 • Brands of Slovakia
 • Community Page

3. Do nasledovných kategórii boli vybraté profily bez zohľadnenia výkonnostných kritérií:
 • Public Health
 • Public Responsibility
 • Cena poroty

4. Uplatnili sa diskvalifikačné kritériá v jednotlivých kategórií.

5. Uplatnili sa kvalitatívne kritéria a nominovalo sa 15 profilov v každej kategórii.

6. Hlasovanie verejnosti

1. kolo - výber z 15-tich nominovaných profilov v každej kategórii.

2. kolo - výber z 9-tich nominovaných profilov, ktorý v 1. kole získali najviac hlasov.

Kvalifikačné kritériá

Do jednotlivých kategórii boli zaradené profily, ktoré splnili nasledovné kvalifikačné kritériá:
 • Vlastník profilu pochádza zo Slovenska
 • Obsah sociálneho profilu je prístupný verejnosti bez nutnosti schválenia/potvrdenia zo strany profilu.
 • Profil je relevantný k danej kategórii na základe nasledovných parametrov:
  • Významná časť postov daného profilu tematicky súvisí s danou kategóriou.
  • Povolanie, ktoré vykonáva vlastník profilu tematicky súvisí s danou kategóriou.
 • Minimálny počet sledovateľov
  • Počet followerov daného profilu na Instagrame je vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriách
   • Entertainment
   • Food
   • Family
   • Media speaker
   • Actor/Actress
   • Sports inspiration
   • Music World
   • Fashion & Beauty
   • Brands of Slovakia
   • Community Page
  • Počet followerov na Instagrame, alebo na iných sociálnych sieťach nemusí byť vyšší ako 10 000 pri nasledovných kategóriach
   • Public Health
   • Public Responsibility
   • Cena poroty


Výkonnostné kritériá

Do každej kategórie v skupine č. 1 bolo vybratých 30 profilov na základe nasledovných výkonnostných kritérií:
 • 15 profilov s najvyšším počtom followerov v danej kategórii
 • 15 profilov s najvyššou mierou engagementu v danej kategórii

Do kategórií zo skupiny č. 2 boli nominované profily bez zohľadnenia počtu followerov a výšky engagementu.

Diskvalifikačné kritériá

Z profilov, ktoré splnili kvalifikačné a výkonnostné kritéria boli vyradené profily na základe nasledovných diskvalifikačných kritérií:
 • Nezodpovedné správanie a prejavy
  • Šírenie konšpiračných teórií a hoaxov.
  • Šírenie zdraviu škodlivých informácií.
  • Vzbudzovanie alebo podpora rasovej, rodovej, sexuálnej, či inej neznášanlivosti.
  • Podporuje násilie na ľuďoch či zvieratách, extrémizmus, autoritárske režimy, alebo inak podporuje obmedzovanie práv a slobôd jednotlivcov.
  • Porušovanie zákonov.
  • Porušovanie vládnych nariadení v súvislosti s pandémiou.
  • Opulentný životný štýl, prostitútky, zbrane, drogy.
  • Používanie vulgarizmov.
  • Explicitné a nevkusné pózy.
 • Problematická reklama
  • Nepravdivá, klamlivá, zavádzajúca reklama
  • Využívajúca deti
  • Propagácia alkoholu, drog, hazardu
  • Škodlivých, lacných, neekologických výrobkov
 • Neoznačovanie komerčných spoluprác
  • Na profile nebadať snahu označovať komerčné spolupráce niektorým so štandardným spôsobov
   • Profil pri komerčných spoluprácach nepoužíva hashtagy #ad, #spolupraca, #reklama, #gifted a pod.
   • Profil pri komerčných spoluprácach neoznačuje posty formou “Platené partnerstvo s...” alebo “Paid partnership with...”

Kvalitatívne kritéria

Z profilov, ktoré prešli diskvalifikačnými kritériami bolo v každej kategórii nominovaných 15 profilov na základe nasledovných kvalitatívnych kritérií:
 • Profesionálne odfotený resp. nakrútený obsah - vysoké rozlíšenie, osvetlenie, nie sú použité neprirodzené filtre.
 • Obsah pôsobí autenticky a neobsahuje neprirodzené pózy, nepropaguje produkty neadekvátnymi prvkami sexuálnej nátury.
 • Obsah má estetickú hodnotu.
 • Pokiaľ sa jedná o komerčnú spoluprácu, profil používa vlastný štýl komunikácie, ktorý sedí do jeho obsahu.
 • Profil sa snaží správne označiť komerčnú spoluprácu.
 • Profil uvádza úprimné referencie na produkty.
 • Pridaná hodnota profilu (kontext, obsah, umelecké zameranie, priestor na diskusiu).
 • Rešpektuje a toleruje rôznorodosť a inakosť názorov.
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Reklamní partneri
Mediálni partneri
Odborný garant ankety
social@socialawardslovakia.sk
GDPR
Cookies
© copyright 2021